Palvelukuvaus

Palvelumme on kokonaisuus, joka sisältää vaatimusmäärittelyn, tehtävien suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttäjäkoulutuksen ohjelmiston käyttöön ja jatkuvan ylläpidon. Alla on kuvattu Odoo projektin eri vaiheita ja palveluita. Laajan Odoo toimituspaketin käyttöönotto sisältää useampia tehtävävaiheita. Olemme myös tuotteistaneet kaikki toimitusmallimme.

Esiselvitys  

Toiminnanohjauksen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa kartoittamalla tärkeimpiä kehityskohtia ja tiedostamalla mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Esiselvityksessä käydään lävitse asiakkaan nykytila ja olemassaolevat IT ratkaisut sekä haluttu tavoitetila. Selvityksen avulla saadaan myös tarkennettua hinta-arvio toimitusprojektille. Halutessasi voit täyttää yrityksesi nykytilasta ja kehitystarpeista kyselylomakkeen, ja otamme sinuun yhteyttä.

Pilotointi  

Esiselvityksen jälkeen luomme asiakastietokannan Odoo -palvelimelle ja laitamme "virrat päälle". Tässä vaiheessa voidaan myös tuoda mahdolliset perustiedot (asiakkaat, toimittajat, tuotteet yms) muista järjestelmistä tai jos tietoja on vähän, ne voidaan syöttää käsin Odoo -tietokantaan. Samalla asiakkaan pääkäyttäjä tutustuu sovelluksen käyttöliittymään ja voi tehdä huomioita muutostarpeista. Odoo toimituksen tärkein tavoite on, että ratkaisua ei "ylisoviteta" asiakkaan tarpeeseen, vaan käyttöönotto tehdään ketterästi käyttäen hyväksi havaittuja toimintatapoja (80/20 sääntö). Näin kalliiksi tulevat ja aikaavievät "sovitukset" minimoidaan.

Koulutus  

Pilottivaiheessa pidetään koulutus toimittajan pääkäyttäjä/ille. Kun pilotti otetaan tuotantoon, pidetään loppukäyttäjäkoulutus, jossa kaikki Odoo käyttäjät pääsevät tutustumaan järjestelmään. Yleensä käyttöönottovaiheessa loppukäyttäjiltä saattaa tulla vielä muutostarpeita/toiveita, mutta tärkeintä on, että uuden ohjelmiston jatkuva käyttö aloitetaan heti.

Käyttöönotto  

Asiakkaan käyttöönotto tehdään, kun asiakas ja toimittaja yhdessä toteavat, että pilottiratkaisu on riittävästi testattu ja se voidaan ottaa laajempaan käyttöön. Tässä vaiheessa luodaan myös käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet kaikille Odoo -käyttäjille. Tärkeätä on, että järjestelmän käyttö aloitetaan heti, jotta ihmiset tottuvat uuteen työkaluun ja uusiin työtapoihin. Aluksi ratkaisu voi jäykistää työntekijöiden totuttuja toimintatapoja, mutta toisaalta se lisää yhtenäisiä prosesseja. 

Asiakastuki ja ylläpitopalvelu  

Tavoitteemme on pitää pilvipalvelu käyttökunnossa 24/7, lukuunottamatta etukäteen ilmoitettuja lyhyitä huolto/päivityskatkoksia. Toteutunut SLA-taso on 99,98%. Ylläpitopalveluumme sisältyy 24/7 palvelinten kuormitusasteen valvonta, tietoturvapäivitykset ja päivittäinen varmuuskopiointi, joka mahdollistaa tietokannan palautuksen aikaisempaan tilaan. Asiakastuki palvelee arkisin klo 8-17 (sähköposti, puhelin). Muusta tukipalvelusta voidaan sopia erikseen.

Ulkoistuspalvelu  

Voimme myös ylläpitää Odoo tietoja asiakkaan puolesta (esim. CRM), jos asiakas haluaa ottaa Odoo ratkaisun käyttöön heti, mutta ei ole aikaa kouluttautua Odoo toimintoihin riittävästi. Tällaisia tilanteita voi olla esim. uuden projektin käynnistysvaihe, jossa asiakkaan kaikki resurssit ovat sidottuina asiakasprojektiin, eikä asiakkaalla vielä ole toiminnanohjausta, mutta tarvetta sille on heti projektin alusta lähtien. Ulkoistuspalvelun työmäärä ja sisältö sovitaan erikseen. Kysy lisää!

Konsultointi  

Tarjoamme yrityksille 1-2 tunnin ilmaisen IT-tarvekartoituksen (nykytila/tavoitetila). Saat meiltä myös toiminnanohjauksen konsultointipalveluja, jos sinulla jo on Odoo ratkaisu, johon tarvitset opastusta tai kehitystukea.